நூல்கள்

கவிதை தொகுப்பு ரி.ம 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

பத்திகளின் தொகுப்பு ரி.ம 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

நாவல் குறித்த விமர்சனக் கட்டுரைகள் ரி.ம 20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

கவிதை தொகுப்பு ரி.ம 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

புத்தகத்தை வாங்க valllinamm@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு எழுதுங்கள் அல்லது 016-3194522    (ம. நவீன்) என்ற கைத்தொலைபேசி எண்ணுக்கு அழையுங்கள்!

(Visited 866 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *