பாலாவின் மனைவி :ஒரு மறைக்கப்பட்ட உண்மை…

அல்தாந்துயா விவகாரத்தில் பதினைந்து மாதங்கள் காணாமல் போன தனியார் துப்பறிவாளர் பாலசுப்ரமணியம் மீண்டும் வெளிவந்து பல உண்மைகளை வெளியிடத்தொடங்கினார் என்பது நாம் அறிந்தது.. அண்மையில் தனது முன்னாள் வழக்குரைஞர் அமெரிக் சிங் மூலம் நேர்காணல் ஒன்றை நடத்தியதன் மூலம் 15 மாதங்கள் பேசப்படாமல் இருந்த பாலாவின் கதை மீண்டும் ஆரம்பமானது. ஆனால், மரணம் அவர் சொல்ல வந்த தகவல்களைத் தற்காலிகமாகதான் நிறுத்தி வைத்தது. . இப்போது அவர் மனைவி மறைக்கப்பட்ட உண்மைகளைப் பேசத் தொடங்கியுள்ளார். இந்தப் பதிவு அவர் KINI TV க்கு 20 நிமிடத்திற்கு மேல் அளித்த நேர்காணலின் எழுத்துவடிவம். இனி அவர் குரலில்…

நான் செல்